Chuyển đến nội dung chính

Tự học Solidity bài 19: Storage & Memory trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Storage & Memory

Ngôn ngữ lập trình Solidity. Tài liệu tự học Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity


Summary for English Visiter Sandwich[] sandwiches;

 function eatSandwich(uint _index) public {

  // So instead, you should declare with the `storage` keyword
  Sandwich storage mySandwich = sandwiches[_index];
  mySandwich.status = "Eaten!";
  // If you just want a copy, you can use `memory`:
  Sandwich memory anotherSandwich = sandwiches[_index + 1];
  anotherSandwich.status = "Eaten!";
  sandwiches[_index + 1] = anotherSandwich;
 
 }Thank you!

Vị trí dữ liệu

Trong Solidity, có hai vị trí bạn có thể lưu trữ các biến - trong bộ lưu trữ Storage và trong bộ nhớ Memory.


Storage trỏ đến các biến được lưu trữ vĩnh viễn trên blockchainMemory là các biến là tạm thời và bị xóa giữa các lệnh gọi hàm. Có thể hình dung nó giống như lưu trữ dư liệu trong ổ đĩa cứng và RAM.


Hầu hết trong các trường hợp thì bạn không cần sử dụng các từ khóa này vì Solidity xử lý chúng theo mặc định. Các biến trạng thái (các biến được khai báo bên ngoài các hàm) được mặc định là Storage và được ghi vĩnh viễn vào blockchain, trong khi các biến được khai báo bên trong các hàm là Memory và sẽ biến mất khi lệnh gọi hàm kết thúc.


Tuy nhiên, đôi khi bạn cần sử dụng các từ khóa này, cụ thể là khi xử lý các structsarrays trong các hàm:


Hãy xem ví dụ dưới đây:

contract SandwichFactory {
 struct Sandwich {
  string name;
  string status;
 }

 Sandwich[] sandwiches;

 function eatSandwich(uint _index) public {

  // So instead, you should declare with the `storage` keyword, like:
  Sandwich storage mySandwich = sandwiches[_index];
  mySandwich.status = "Eaten!";


  // If you just want a copy, you can use `memory`:
  Sandwich memory anotherSandwich = sandwiches[_index + 1];
  anotherSandwich.status = "Eaten!";
  sandwiches[_index + 1] = anotherSandwich;
 
 }
}

Giải thích

Bạn khai báo với từ khóa `storage`, trong trường hợp đó `mySandwich` là một con trỏ đến` sandwich [_index] trong bộ nhớ và  lệnh mySandwich.status = “Eaten!” => điều này sẽ thay đổi vĩnh viễn sandwiches [_index]` trên blockchain.


Nếu bạn chỉ muốn một bản sao, bạn có thể sử dụng `memory`: trong trường hợp đó `anotherSandwich` sẽ chỉ là một bản sao của dữ liệu trong bộ nhớ và lệnh   anotherSandwich.status = "Eaten!"  sẽ chỉ sửa đổi biến tạm thời và không có tác dụng trên `sandwich [_index + 1]`. 


Nhưng bạn có thể làm điều này bằng lệnh gán như sau nếu bạn muốn sao chép lại các thay đổi vào bộ nhớ blockchain.

sandwich [_index + 1] = anotherSandwich;


Đừng lo lắng nếu bạn chưa hiểu rõ khi nào nên sử dụng bộ nhớ nào - trong suốt khoá họ này, chúng ta sẽ cho bạn biết khi nào sử dụng bộ nhớ và khi nào sử dụng bộ nhớ và trình biên dịch Solidity cũng sẽ đưa ra các cảnh báo để bạn biết khi nào bạn nên sử dụng một trong những từ khóa này.


Qua bài học số 19 này, chỉ cần bạn nhớ rằng có những trường hợp bạn sẽ cần phải khai báo bộ nhớ hoặc bộ nhớ một cách rõ ràng!

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 20

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài giới thiệu: Tự học Solidity. Học lập trình web3. Lập trình Smart Contract các Blockchain

LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của blog này để chia sẻ một cách đơn giản nhất để bạn có thể tự học lập trình web3 Solidity bằng tiếng Việt, tự học online ngôn ngữ lập trình Solidity để Code ra một Smart Contract trên blockchain của ETH. Khoá học này dành cho những lập trình viên Việt Nam nhưng không giỏi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài học này sẽ không rườm rà các lý thuyết. Vậy nên những khái niệm như Blockchain là gì, Smart Contract là gì thì mời các bạn tự tra cứu Google :) ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP Trên cơ sở là bạn cũng đã có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác rồi, giờ có nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới. Bạn cần một website học lập trình web3 Solidity một cách hệ thống từ A đến Z và bài bản. Còn nếu bạn là một người mới tinh như trang giấy trắng về code, chưa biết tí gì về lập trình thì xin hãy quay lại đây sau. Hãy học một khoá lập trình căn bản trước nhé. THỰC HÀNH CODE Ở ĐÂU? Trong khoá tự học lập trình web3 Solidity này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo online là

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và  Pragma Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại  bài giới thiệu khoá học Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { } Thank you! 1. Contract Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án.  Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này: contract HelloWorld { } 2. Phiên bản Pragma Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn. Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì  bạn khai báo trên cùng như sau:  pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z. Các trường phái ptkt coin

Tự học  Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z Tự học ptkt Bitcoin. Kiến thức phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z . Các trường phái ptkt coin. 0. Lời nói đầu Phân tích giao dịch trong trade coin, trade chứng khoán... bao gồm 03 loại phân tích chính: Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật và Phân tích tâm lý. Như tiêu đề của bài viết này "Phân tích kỹ thuật Trade Coin từ A đến Z". Trong bài viết này tôi dựa trên những kiến thức thực chiến từ 2017 đến nay. Tự Học Trade Coin (Tuhocsolidity.com) sẽ giới thiệu đến bạn những kiến thức và bộ công cụ phân tích cần thiết từ cơ bản đến nâng cao để tự bạn có thể xây dựng cho mình một hệ thống giao dịch dành cho việc Trade Coin, Trade chứng khoán... hiệu quả nhất. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong trade coin từ A đến Z 1. Time Frame là gì? Khung thời gian là gì? Time Frame là khung thời gian thể hiện của biểu đồ giá. Có nhiều khung thời gian được sử dụng, phổ biến là 1 năm, 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày, 4