Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2023

Tự học ptkt Bitcoin: Price Action là gì? Ứng dụng Price Action trong trade coin crypto

Price Action  Tự học ptkt Bitcoin: Price Action là gì? Price Action là chiến lược giao dịch sử dụng biến động về giá của một đồng coin/token. Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn trọng theo dõi cũng như đưa ra đánh giá chính xác để tìm điểm ra vào lệnh phù hợp. Trong bài viết này, hãy cùng Tuhocsolidity.com tìm hiểu khái niệm và cách giao dịch với Price Action nhé! Phương pháp Price Action sử dụng các mẫu nến hoặc vùng giá đặc biệt như hỗ trợ và kháng cự. Nhà đầu tư thường bỏ qua những chỉ báo kỹ thuật hay công cụ phân tích khác. Những điểm mạnh và điểm yếu của Price Action Điểm mạnh Đơn giản và dễ sử dụng: Price Action là một phương pháp phân tích và giao dịch đơn giản. Nhà đầu tư không phải sử dụng những chỉ số kỹ thuật đòi hỏi tính toán phức tạp. Thay vào đó, họ chỉ cần quan sát và ra quyết định dựa vào thay đổi của các cây nên giá trên biểu đồ. Hơn nữa, những tín hiệu trong Price Action có thể dễ dàng nhận biết và giao dịch. Không có độ trễ: phương pháp này sử dụng biểu đồ

Tự học Phật pháp: nghiệp quả báo ứng là gì?

Nghiệp quả báo ứng Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên, chúng ta cần biết chữ nghiệp: Nghiệp: là dịch nghĩa chữ Karma tiếng Phạn, chỉ hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có nhiều loại: Nghiệp thiện : là hành động lành đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Nghiệp ác : là hành động dữ làm đau khổ chúng sanh. Ðịnh nghiệp : là hành động hoặc lành hoặc dữ có cộng tác với ý thức tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp : là hành động hoặc lành hoặc dữ không cộng tác với ý thức nên thành nghiệp không quyết định. Báo là đền trả một cách công bằng, không sai chạy, không tiêu mất. Chúng ta có hành động lành hay dữ, kết quả của hành động ấy sẽ đến, hoặc sớm hay muộn thôi. Ví d

Tự học Phật pháp: Đức phật Thích Ca và Thập nhị bồ đề

Đức phật Thích Ca Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Đức Phật Gautama, sống cách đây khoảng 2.500 năm tại Ấn Độ. Dưới đây là một tóm tắt về cuộc đời của Ngài: Thời thơ ấu: Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (sau này trở thành Đức Phật) ra đời năm 624 trước Tây Lịch tại một vương quốc nhỏ ngay dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Cha của Ngài là vua của bộ tộc Thích Ca (Skakya). Ngài lớn lên trong sự xa hoa của một bậc vua chúa, không được phép nhìn thấy thế giới bên ngoài. Xuất gia và Tu hành Năm 29 tuổi, Thái tử quyết định xuất gia để tìm đạo. Ngài học từ nhiều vị thầy tu và thực hành tu hành khắc nghiệt. Giác ngộ và Trở thành Phật Năm 35 tuổi, Ngài giác ngộ ra chân lý và trở thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó, Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Cuối cùng, Ngài nhập niết bàn vào năm 80 tuổi . Đây chỉ là một tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật. Mong rằng nó giúp bạn hiểu thêm về hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và chân lý của Ngài. App giúp Niệm Phật - Gõ Mõ Tụng Kinh hiệu quả

Tự học Phật pháp: Lục đạo luân hồi là gì?

Lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là một khái niệm trong Phật giáo, mô tả sự luân chuyển của linh hồn qua sáu cõi khác nhau sau khi chết. Theo quan niệm của Phật giáo, linh hồn sẽ được đưa đến một trong sáu cõi khác nhau tùy thuộc vào nhân quả lúc sống. Dưới đây là chi tiết về sáu cõi luân hồi: Cõi Trời: Đây là nơi ở của những người có công đức lớn và được tái sinh thành thiên nhân. Thiên nhân sống trong sự giàu có, hạnh phúc với cuộc sống lâu dài. Cõi Người: Đây là nơi ở của con người. Những người sống đạo đức và có công đức tốt sẽ được tái sinh thành người. Cõi A Tu La: Đây là nơi ở của những người có tâm hồn bất an và sống trong sự lo âu. Cõi Ngạ Quỷ: Đây là nơi ở của những kẻ ác độc và sống trong sự đau khổ. Cõi Địa Ngục: Đây là nơi ở của những kẻ phạm tội và sống trong sự đau khổ. Cõi Súc Sinh: Đây là nơi ở của các sinh vật không có ý thức như động vật hoặc côn trùng. Mỗi cõi khác nhau có một mức độ đau khổ khác nhau, và linh hồn sẽ luân chuyển qua các cõi này cho đến khi g

Tự học Phật pháp: Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả

Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả Nghiệp Báo và Tái Sanh  là một khía cạnh quan trọng trong giáo pháp Phật giáo. Hãy cùng tìm hiểu về nó: Nghiệp Báo (Kamma) là khái niệm về hành động và hậu quả. Nghiệp báo bao gồm tư tưởng, lời nói và việc làm, tất cả đều phát sinh từ ý muốn và có tác động. Nếu không có ý muốn, thì không có nghiệp báo. Nghiệp báo tạo ra điều kiện tái sanh thích hợp với hành vi của chúng ta. Tái Sanh là quá trình tái sinh, không chỉ là một lý thuyết mà người Phật tử xem nó như một thực tế không thể chối cãi. Đây là căn bản của Phật giáo. Chúng ta, qua hàng loạt đời sống vô tận, trải qua nhiều hình thái và tình trạng khác nhau. Đời sống hiện tại chỉ là một kiếp trong chuỗi đời vô tận quá khứ và vị lai. Luật Nhân Quả (Law of Kamma and Rebirth) là nguyên tắc quan trọng trong Phật giáo. Nếu chúng ta tạo nghiệp tốt, thì sẽ trải qua quả tốt; ngược lại, nếu gieo nghiệp xấu, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận quả xấu. Hãy hiểu và kiểm soát nghiệp báo, để đem lại hạnh phúc

Tự học Phật pháp - Bát Chánh Đạo là gì?

Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo** (tiếng Phạn: *āryāṣṭāṅgika-mārga*, tiếng Anh: *Noble Eightfold Path*) là con đường chân chánh hướng đến sự giác ngộ giải thoát bao gồm tám chi: 1. **Chánh kiến (Samma-ditthi)**: Thấy đúng. Hiểu biết chân chánh là nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp. Đây là hiểu biết về chân thực của sự vật hiện hữu, nhân quả, giá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh, Khổ-Vô thường-Vô ngã của vạn pháp, cùng một bản thể thanh tịnh, và Tứ đế-Thập nhị nhân duyên. 2. **Chánh tư duy (Samma-sankappa)**: Nghĩ đúng. Suy nghĩ chân chánh là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người. Suy nghĩ đến nguyên nhân đau khổ của mình và chúng sanh, để biết mà tu tập hầu tìm được giải thóat cho mình và cho người. Suy nghĩ đến Giới-Định-Huệ làm căn bản tiến tu đến quả vị Niết bàn. 3. **Chánh ngữ (Samma-vaca)**: Nói đúng. Lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng v

Tự học Phật pháp: Tứ diệu đế là gì?

Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế (tiếng Phạn: Catvāry āryasatyāni) là lời dạy đầu tiên của Đức Phật cho những học trò của mình. Đức Phật đã nói về Tứ Diệu Đế mà ông đã khám phá ra trong khi đấu tranh cho sự giác ngộ, đó là những lời dạy vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Trong “Tứ Diệu Đế,” thì “Tứ” có nghĩa là bốn. “Diệu” có nghĩa là kỳ diệu, mầu nhiệm hay cao quý. Còn “Đế” có nghĩa là chân lý hay sự thật. Vì vậy Tứ Diệu Đế có nghĩa Bốn sự thật hay Bốn chân lý mầu nhiệm. Tứ Diệu Đế của Phật giáo gồm những gì? 1. Chân lý đầu tiên (Khổ đế) – Sự thật về đau khổ (Dukkha): Đau khổ có nhiều hình thức. Ba loại khổ đau rõ ràng tương ứng với ba cảnh tượng đầu tiên Đức Phật nhìn thấy trong cuộc hành trình đầu tiên bên ngoài cung điện của Người: tuổi già, bệnh tật và cái chết. Nhưng theo Đức Phật Thích Ca, vấn đề khổ đau đi sâu hơn nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và nó thường không đáp ứng được mong đợi của chúng ta. Con người phải chịu những ham muốn và thèm khát, nhưng ngay cả khi ch

Học lập trình iOS: App học chơi đàn PIANO theo số cho người mới bắt đầu

 Học lập trình iOS App học chơi đàn PIANO theo số cho người mới bắt đầu Học đàn Piano ABC dễ dàng theo số và chữ gợi ý. Học chơi Piano từng bước cho người mới bắt đầu. Nhiều bài hát và giai điệu quen thuộc ai cũng biết. Học đàn Piano trên điện thoại - Learn piano from scratch with numbers and letter notes songs Bạn không cần phải biết nhiều về âm nhạc! Với ứng dụng tự học đàn piano trên điện thoai này, bạn chỉ cần đánh các phím đàn theo một hệ thống số và chữ đơn giản mà chúng tôi đã phát triển. Qua đó bạn có thể chơi các bài hát nổi tiếng ngay lập tức vì nó cũng cấp cách học đàn piano bằng số trên điện thoại, học chơi đàn piano cho người mới. Học đàn piano trên điện thoại với các con số giúp bạn Học piano cấp tốc. Ứng dụng này dành cho bất kỳ ai muốn học piano trên điện thoại từ đầu hoặc những người đã có kiến thức muốn chơi đàn piano theo các bài hát yêu thích của họ. Ứng dụng này lý tưởng để cải thiện trí nhớ, khả năng phối hợp, sự tập trung, tầm nhìn và phản ứng nhanh rèn luyện đ

Học lập trình iOS: App học chơi đàn Kalimba theo số cho người mới bắt đầu

Học lập trình iOS App học chơi đàn Kalimba theo số cho người mới bắt đầu App học chơi đàn Kalimba nhanh chóng với các con số. Học đánh đàn Kalimba có số nhạc Việt Nam Offline không cần mạng. 1. Nguồn gốc của đàn Kalimba Nguồn gốc của đàn Đàn Kalimba có số có thể được tìm thấy ở Châu Phi, nơi nhạc cụ này đã được phát minh: khoảng 3000 năm trước ở bờ biển phía tây hướng tới Cameroon, Kalimba có số là một nhạc cụ hoàn toàn bằng gỗ với tre, mây hoặc lưỡi cọ, và có khoảng 1300 năm cũ ở Zambezi, nơi chúng tôi tìm thấy dấu vết của nó với các thanh keylimba kim loại. Kalimba Numbers là tên được đặt bởi nhà dân tộc học Hugh Tracey vào những năm 1950 khi ông bắt đầu giới thiệu đàn Kalimba có số ở phương Tây loại nhạc cụ có nguồn gốc châu Phi này, được gọi là Mbira bởi nhóm dân tộc Shonas của Zimbabwe. Mbira là một nhạc cụ biểu tượng của văn hóa Shonas. Nhạc cụ này có một số tên tùy thuộc vào khu vực địa lý nơi nó được sử dụng: Likembe, Sanza hoặc Senza ở Cameroon và Congo, mbira ở Zimbabwe và