Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự học Phật pháp

Tự học Phật pháp: nghiệp quả báo ứng là gì?

Nghiệp quả báo ứng Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Nghiệp báo nói đủ là nghiệp quả báo ứng. Bởi vì nghiệp nhân chúng ta đã gây thì nghiệp quả phải đến. Sự báo đáp thù ứng cân xứng nhau giữa nghiệp nhân và nghiệp quả. Trước tiên, chúng ta cần biết chữ nghiệp: Nghiệp: là dịch nghĩa chữ Karma tiếng Phạn, chỉ hành động tạo tác theo thói quen của mỗi người. Nghiệp có nhiều loại: Nghiệp thiện : là hành động lành đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Nghiệp ác : là hành động dữ làm đau khổ chúng sanh. Ðịnh nghiệp : là hành động hoặc lành hoặc dữ có cộng tác với ý thức tạo thành nghiệp quyết định. Bất định nghiệp : là hành động hoặc lành hoặc dữ không cộng tác với ý thức nên thành nghiệp không quyết định. Báo là đền trả một cách công bằng, không sai chạy, không tiêu mất. Chúng ta có hành động lành hay dữ, kết quả của hành động ấy sẽ đến, hoặc sớm hay muộn thôi. Ví d

Tự học Phật pháp: Đức phật Thích Ca và Thập nhị bồ đề

Đức phật Thích Ca Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Đức Phật Gautama, sống cách đây khoảng 2.500 năm tại Ấn Độ. Dưới đây là một tóm tắt về cuộc đời của Ngài: Thời thơ ấu: Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (sau này trở thành Đức Phật) ra đời năm 624 trước Tây Lịch tại một vương quốc nhỏ ngay dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Cha của Ngài là vua của bộ tộc Thích Ca (Skakya). Ngài lớn lên trong sự xa hoa của một bậc vua chúa, không được phép nhìn thấy thế giới bên ngoài. Xuất gia và Tu hành Năm 29 tuổi, Thái tử quyết định xuất gia để tìm đạo. Ngài học từ nhiều vị thầy tu và thực hành tu hành khắc nghiệt. Giác ngộ và Trở thành Phật Năm 35 tuổi, Ngài giác ngộ ra chân lý và trở thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó, Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Cuối cùng, Ngài nhập niết bàn vào năm 80 tuổi . Đây chỉ là một tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật. Mong rằng nó giúp bạn hiểu thêm về hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và chân lý của Ngài. App giúp Niệm Phật - Gõ Mõ Tụng Kinh hiệu quả

Tự học Phật pháp: Lục đạo luân hồi là gì?

Lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là một khái niệm trong Phật giáo, mô tả sự luân chuyển của linh hồn qua sáu cõi khác nhau sau khi chết. Theo quan niệm của Phật giáo, linh hồn sẽ được đưa đến một trong sáu cõi khác nhau tùy thuộc vào nhân quả lúc sống. Dưới đây là chi tiết về sáu cõi luân hồi: Cõi Trời: Đây là nơi ở của những người có công đức lớn và được tái sinh thành thiên nhân. Thiên nhân sống trong sự giàu có, hạnh phúc với cuộc sống lâu dài. Cõi Người: Đây là nơi ở của con người. Những người sống đạo đức và có công đức tốt sẽ được tái sinh thành người. Cõi A Tu La: Đây là nơi ở của những người có tâm hồn bất an và sống trong sự lo âu. Cõi Ngạ Quỷ: Đây là nơi ở của những kẻ ác độc và sống trong sự đau khổ. Cõi Địa Ngục: Đây là nơi ở của những kẻ phạm tội và sống trong sự đau khổ. Cõi Súc Sinh: Đây là nơi ở của các sinh vật không có ý thức như động vật hoặc côn trùng. Mỗi cõi khác nhau có một mức độ đau khổ khác nhau, và linh hồn sẽ luân chuyển qua các cõi này cho đến khi g

Tự học Phật pháp: Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả

Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả Nghiệp Báo và Tái Sanh  là một khía cạnh quan trọng trong giáo pháp Phật giáo. Hãy cùng tìm hiểu về nó: Nghiệp Báo (Kamma) là khái niệm về hành động và hậu quả. Nghiệp báo bao gồm tư tưởng, lời nói và việc làm, tất cả đều phát sinh từ ý muốn và có tác động. Nếu không có ý muốn, thì không có nghiệp báo. Nghiệp báo tạo ra điều kiện tái sanh thích hợp với hành vi của chúng ta. Tái Sanh là quá trình tái sinh, không chỉ là một lý thuyết mà người Phật tử xem nó như một thực tế không thể chối cãi. Đây là căn bản của Phật giáo. Chúng ta, qua hàng loạt đời sống vô tận, trải qua nhiều hình thái và tình trạng khác nhau. Đời sống hiện tại chỉ là một kiếp trong chuỗi đời vô tận quá khứ và vị lai. Luật Nhân Quả (Law of Kamma and Rebirth) là nguyên tắc quan trọng trong Phật giáo. Nếu chúng ta tạo nghiệp tốt, thì sẽ trải qua quả tốt; ngược lại, nếu gieo nghiệp xấu, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận quả xấu. Hãy hiểu và kiểm soát nghiệp báo, để đem lại hạnh phúc

Tự học Phật pháp - Bát Chánh Đạo là gì?

Bát Chánh Đạo Bát Chánh Đạo** (tiếng Phạn: *āryāṣṭāṅgika-mārga*, tiếng Anh: *Noble Eightfold Path*) là con đường chân chánh hướng đến sự giác ngộ giải thoát bao gồm tám chi: 1. **Chánh kiến (Samma-ditthi)**: Thấy đúng. Hiểu biết chân chánh là nhận thức sáng suốt và hợp lý trên căn bản của trí tuệ, không vướng bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp. Đây là hiểu biết về chân thực của sự vật hiện hữu, nhân quả, giá trị hiện hữu của thân người và mọi vật xung quanh, Khổ-Vô thường-Vô ngã của vạn pháp, cùng một bản thể thanh tịnh, và Tứ đế-Thập nhị nhân duyên. 2. **Chánh tư duy (Samma-sankappa)**: Nghĩ đúng. Suy nghĩ chân chánh là suy nghĩ không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho người. Suy nghĩ đến nguyên nhân đau khổ của mình và chúng sanh, để biết mà tu tập hầu tìm được giải thóat cho mình và cho người. Suy nghĩ đến Giới-Định-Huệ làm căn bản tiến tu đến quả vị Niết bàn. 3. **Chánh ngữ (Samma-vaca)**: Nói đúng. Lời nói chân thật không hư dối, có lợi ích chính đáng, công bình, ngay thẳng v

Tự học Phật pháp: Tứ diệu đế là gì?

Tứ Diệu Đế Tứ Diệu Đế (tiếng Phạn: Catvāry āryasatyāni) là lời dạy đầu tiên của Đức Phật cho những học trò của mình. Đức Phật đã nói về Tứ Diệu Đế mà ông đã khám phá ra trong khi đấu tranh cho sự giác ngộ, đó là những lời dạy vô cùng quan trọng trong Phật giáo. Trong “Tứ Diệu Đế,” thì “Tứ” có nghĩa là bốn. “Diệu” có nghĩa là kỳ diệu, mầu nhiệm hay cao quý. Còn “Đế” có nghĩa là chân lý hay sự thật. Vì vậy Tứ Diệu Đế có nghĩa Bốn sự thật hay Bốn chân lý mầu nhiệm. Tứ Diệu Đế của Phật giáo gồm những gì? 1. Chân lý đầu tiên (Khổ đế) – Sự thật về đau khổ (Dukkha): Đau khổ có nhiều hình thức. Ba loại khổ đau rõ ràng tương ứng với ba cảnh tượng đầu tiên Đức Phật nhìn thấy trong cuộc hành trình đầu tiên bên ngoài cung điện của Người: tuổi già, bệnh tật và cái chết. Nhưng theo Đức Phật Thích Ca, vấn đề khổ đau đi sâu hơn nhiều. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và nó thường không đáp ứng được mong đợi của chúng ta. Con người phải chịu những ham muốn và thèm khát, nhưng ngay cả khi ch