Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn price action

Tự học ptkt Bitcoin: Price Action là gì? Ứng dụng Price Action trong trade coin crypto

Price Action  Tự học ptkt Bitcoin: Price Action là gì? Price Action là chiến lược giao dịch sử dụng biến động về giá của một đồng coin/token. Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải cẩn trọng theo dõi cũng như đưa ra đánh giá chính xác để tìm điểm ra vào lệnh phù hợp. Trong bài viết này, hãy cùng Tuhocsolidity.com tìm hiểu khái niệm và cách giao dịch với Price Action nhé! Phương pháp Price Action sử dụng các mẫu nến hoặc vùng giá đặc biệt như hỗ trợ và kháng cự. Nhà đầu tư thường bỏ qua những chỉ báo kỹ thuật hay công cụ phân tích khác. Những điểm mạnh và điểm yếu của Price Action Điểm mạnh Đơn giản và dễ sử dụng: Price Action là một phương pháp phân tích và giao dịch đơn giản. Nhà đầu tư không phải sử dụng những chỉ số kỹ thuật đòi hỏi tính toán phức tạp. Thay vào đó, họ chỉ cần quan sát và ra quyết định dựa vào thay đổi của các cây nên giá trên biểu đồ. Hơn nữa, những tín hiệu trong Price Action có thể dễ dàng nhận biết và giao dịch. Không có độ trễ: phương pháp này sử dụng biểu đồ