Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Metamask

Tự học lập trình Web3: Metamask & Accounts Lấy tài khoản của người dùng trong MetaMask. Khoá học Solidity

Metamask & Accounts  Tự học lập trình Web3 : Metamask & Accounts Lấy tài khoản của người dùng trong MetaMask. Khoá học Solidity Xin chúc mừng, đến bài học thứ 47 này thì bạn đã viết thành công giao diện người dùng để tương tác với hợp đồng thông minh viết bằng Solidity đầu tiên của mình. Bây giờ chúng ta hãy lắp ghép các dữ liệu lại với nhau - giả sử chúng ta muốn trang chủ của ứng dụng của mình hiển thị toàn bộ đội quân thây ma của người dùng đó. Rõ ràng trước tiên chúng ta cần sử dụng hàm getZombiesByOwner(owner) để tra cứu tất cả ID của các thây ma mà người dùng hiện tại sở hữu. Nhưng hợp đồng Solidity của chúng ta đang đợi đầu vào chủ sở hữu là một địa chỉ ETH để truyền vào  Solidity. Làm cách nào chúng ta có thể lấy được địa chỉ ví của người dùng đang sử dụng dApp của chúng ta? Lấy tài khoản của người dùng trong MetaMask MetaMask cho phép người dùng quản lý nhiều tài khoản trong tiện ích mở rộng của họ. Chúng ta có thể xem tài khoản nào hiện đang hoạt động trên biến web3 đ

Tự học lập trình Web3: Sử dụng Web3 Providers: Infura và Metamask trong khoá tự học Solidity

Infura và Metamask   Tự học lập trình Web3: Sử dụng Web3 Providers: Infura và Metamask trong khoá tự học Solidity Bây giờ chúng ta đã có Web3.js trong dự án của mình, hãy khởi tạo nó và nói chuyện với blockchain. Nhưng để nói chuyện với blockchain thì điều đầu tiên chúng ta cần là một Nhà cung cấp Web3 (Web3 Provider) Hãy nhớ rằng, Ethereum được tạo thành từ các nút mà tất cả các nút đó đều giống hệt nhau cùng một dữ liệu. Việc khai báo Web3 Provider trong Web3.js giúp cho code của chúng ta biết nút nào mà chúng ta sẽ nói chuyện để xử lý các lần đọc và ghi lên bloackchain ETH. Nó cũng giống như khai báo URL của máy chủ web từ xa cho các lệnh gọi API của bạn (trong một ứng dụng web truyền thống). Bạn cũng có thể lưu trữ nút Ethereum của riêng mình với tư cách là nhà cung cấp. Tuy nhiên, có một dịch vụ của bên thứ ba giúp công việc của bạn dễ dàng hơn, vì vậy bạn không cần phải duy trì nút Ethereum của riêng mình để cung cấp DApp cho người dùng của bạn. Infura Infura là một dịch vụ cung