Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sending Transactions

Tự học lập trình Web3: Sending Transactions gửi giao dịch bằng web3.js đến một hợp đồng được viết bằng Solidity

Sending Transactions Web3 Tự học lập trình Web3: Sending Transactions gửi giao dịch bằng web3.js đến một hợp đồng được viết bằng Solidity Sending Transactions Bây giờ chúng ta hãy xem xét việc sử dụng các chức năng send để thay đổi dữ liệu trên hợp đồng thông minh. Có một số khác biệt lớn so với các hàm gọi: Gửi một giao dịch yêu cầu địa chỉ từ của người đang gọi hàm (sẽ trở thành msg.sender trong mã Solidity của bạn). Chúng tôi muốn đây là người dùng DApp của chúng tôi, vì vậy MetaMask sẽ bật lên để nhắc họ ký giao dịch. Gửi một giao dịch tốn phí Gas Sẽ có một độ trễ đáng kể kể từ khi người dùng gửi một giao dịch và khi giao dịch đó thực sự có hiệu lực trên blockchain. Điều này là do chúng ta phải đợi giao dịch được đưa vào một khối và thời gian khối cho Ethereum trung bình là 15 giây. Nếu có nhiều giao dịch đang chờ xử lý trên Ethereum hoặc nếu người dùng gửi giá gas quá thấp, giao dịch của chúng tôi có thể phải đợi một số khối để được bao gồm và điều này có thể mất vài phút. Vì vậy