Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn tái sinh

Tự học Phật pháp: Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả

Nghiệp báo - Tái sanh - Nhân Quả Nghiệp Báo và Tái Sanh  là một khía cạnh quan trọng trong giáo pháp Phật giáo. Hãy cùng tìm hiểu về nó: Nghiệp Báo (Kamma) là khái niệm về hành động và hậu quả. Nghiệp báo bao gồm tư tưởng, lời nói và việc làm, tất cả đều phát sinh từ ý muốn và có tác động. Nếu không có ý muốn, thì không có nghiệp báo. Nghiệp báo tạo ra điều kiện tái sanh thích hợp với hành vi của chúng ta. Tái Sanh là quá trình tái sinh, không chỉ là một lý thuyết mà người Phật tử xem nó như một thực tế không thể chối cãi. Đây là căn bản của Phật giáo. Chúng ta, qua hàng loạt đời sống vô tận, trải qua nhiều hình thái và tình trạng khác nhau. Đời sống hiện tại chỉ là một kiếp trong chuỗi đời vô tận quá khứ và vị lai. Luật Nhân Quả (Law of Kamma and Rebirth) là nguyên tắc quan trọng trong Phật giáo. Nếu chúng ta tạo nghiệp tốt, thì sẽ trải qua quả tốt; ngược lại, nếu gieo nghiệp xấu, thì sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ nhận quả xấu. Hãy hiểu và kiểm soát nghiệp báo, để đem lại hạnh phúc