Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Wyckoff

Tự học Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z. Phương pháp Wyckoff là gì? 3 quy luật của phương pháp Wyckoff

Tự học Phân tích kỹ thuật trade coin từ A đến Z Phương pháp Wyckoff là gì?  3 quy luật của phương pháp Wyckoff Khi bạn hiểu các giai đoạn Wyckoffian của thị trường, bạn có thể xác định khi nào nên tham gia hoặc không tham gia thị trường. Bạn bắt đầu hiểu cách các tài khoản lớn xác định xu hướng thị trường, sự thay đổi của xu hướng và hành động giá. Tác giả của  Phương pháp Wyckoff  là ai? Phương pháp Wyckoff được phát triển bởi Richard Wyckoff vào đầu những năm 1930. Phương pháp này bao gồm một loạt các nguyên tắc và chiến lược ban đầu được thiết kế cho giới giao dịch và các nhà đầu tư. Wyckoff đã dành nhiều nặm để giảng dạy và các công trình của ông có ảnh hưởng lớn đến các lý thuyết phân tích kỹ thuật (TA) hiện đại. Phương pháp Wyckoff ban đầu được áp dụng cho thị trường chứng khoán, nhưng giờ đây nó được áp dụng cho tất cả các loại thị trường tài chính. Phương pháp Wyckoff là gì? Các giai đoạn tích lũy của Wyckoff Giai đoạn A: Trong giai đoạn A, nguồn cung đã chiếm ưu thế và có vẻ n