Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn web3 là gì

Tự học lập trình Web3: Sử dụng Web3 Providers: Infura và Metamask trong khoá tự học Solidity

Infura và Metamask   Tự học lập trình Web3: Sử dụng Web3 Providers: Infura và Metamask trong khoá tự học Solidity Bây giờ chúng ta đã có Web3.js trong dự án của mình, hãy khởi tạo nó và nói chuyện với blockchain. Nhưng để nói chuyện với blockchain thì điều đầu tiên chúng ta cần là một Nhà cung cấp Web3 (Web3 Provider) Hãy nhớ rằng, Ethereum được tạo thành từ các nút mà tất cả các nút đó đều giống hệt nhau cùng một dữ liệu. Việc khai báo Web3 Provider trong Web3.js giúp cho code của chúng ta biết nút nào mà chúng ta sẽ nói chuyện để xử lý các lần đọc và ghi lên bloackchain ETH. Nó cũng giống như khai báo URL của máy chủ web từ xa cho các lệnh gọi API của bạn (trong một ứng dụng web truyền thống). Bạn cũng có thể lưu trữ nút Ethereum của riêng mình với tư cách là nhà cung cấp. Tuy nhiên, có một dịch vụ của bên thứ ba giúp công việc của bạn dễ dàng hơn, vì vậy bạn không cần phải duy trì nút Ethereum của riêng mình để cung cấp DApp cho người dùng của bạn. Infura Infura là một dịch vụ cung