Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Phật Thích Ca

Tự học Phật pháp: Đức phật Thích Ca và Thập nhị bồ đề

Đức phật Thích Ca Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn được gọi là Đức Phật Gautama, sống cách đây khoảng 2.500 năm tại Ấn Độ. Dưới đây là một tóm tắt về cuộc đời của Ngài: Thời thơ ấu: Thái tử Tất Đạt Đa Cồ Đàm (sau này trở thành Đức Phật) ra đời năm 624 trước Tây Lịch tại một vương quốc nhỏ ngay dưới chân rặng núi Hy Mã Lạp Sơn. Cha của Ngài là vua của bộ tộc Thích Ca (Skakya). Ngài lớn lên trong sự xa hoa của một bậc vua chúa, không được phép nhìn thấy thế giới bên ngoài. Xuất gia và Tu hành Năm 29 tuổi, Thái tử quyết định xuất gia để tìm đạo. Ngài học từ nhiều vị thầy tu và thực hành tu hành khắc nghiệt. Giác ngộ và Trở thành Phật Năm 35 tuổi, Ngài giác ngộ ra chân lý và trở thành Phật. Trong suốt 45 năm sau đó, Ngài đi thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh. Cuối cùng, Ngài nhập niết bàn vào năm 80 tuổi . Đây chỉ là một tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời của Đức Phật. Mong rằng nó giúp bạn hiểu thêm về hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và chân lý của Ngài. App giúp Niệm Phật - Gõ Mõ Tụng Kinh hiệu quả