Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn if else solidity

Tự học Solidity bài 24: Tính bất biến của hợp đồng thông minh khi đã xuất bản lên Blockchain

Tính bất biến Tự học Solidity. Tính bất biến của hợp đồng thông minh khi đã xuất bản lên Blockchain.  Trong khoá học Solidity miễn phí online tại website TuHocSolidity.com Từ bài học nay trở đi sẽ là những kiến thức nâng cao trong khoá học: Tự học SOLIDITY của bạn! Ngôn ngữ lập trình Solidity khá giống với các ngôn ngữ khác như JavaScript, Kotlin. Nhưng có một số điểm mà trong đó Ethereum DApps thực sự khá khác so với các ứng dụng bình thường. Như trong ví dụ sau đây là cách hàm IF của Solidity hoạt động, rất giống JS phải không nào. f unction   eatBLT ( string   memory  sandwich)  public  {    if  ( keccak256 ( abi . encodePacked (sandwich)) ==  keccak256 ( abi . encodePacked ( "BLT" ))) {     eat();   } } Điểm khác biệt đó là: sau khi bạn triển khai hợp đồng lên mạng lưới của Ethereum, hợp đồng đó là bất biến,  nó không bao giờ có thể được sửa đổi hoặc cập nhật lại!!! Code mà bạn triển khai trong hợp đồng sẽ ở đó vĩnh viễn trên blockchain.  Đây là một lý do tại sao bảo mật