Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lục đạo luân hồi

Tự học Phật pháp: Lục đạo luân hồi là gì?

Lục đạo luân hồi Lục đạo luân hồi là một khái niệm trong Phật giáo, mô tả sự luân chuyển của linh hồn qua sáu cõi khác nhau sau khi chết. Theo quan niệm của Phật giáo, linh hồn sẽ được đưa đến một trong sáu cõi khác nhau tùy thuộc vào nhân quả lúc sống. Dưới đây là chi tiết về sáu cõi luân hồi: Cõi Trời: Đây là nơi ở của những người có công đức lớn và được tái sinh thành thiên nhân. Thiên nhân sống trong sự giàu có, hạnh phúc với cuộc sống lâu dài. Cõi Người: Đây là nơi ở của con người. Những người sống đạo đức và có công đức tốt sẽ được tái sinh thành người. Cõi A Tu La: Đây là nơi ở của những người có tâm hồn bất an và sống trong sự lo âu. Cõi Ngạ Quỷ: Đây là nơi ở của những kẻ ác độc và sống trong sự đau khổ. Cõi Địa Ngục: Đây là nơi ở của những kẻ phạm tội và sống trong sự đau khổ. Cõi Súc Sinh: Đây là nơi ở của các sinh vật không có ý thức như động vật hoặc côn trùng. Mỗi cõi khác nhau có một mức độ đau khổ khác nhau, và linh hồn sẽ luân chuyển qua các cõi này cho đến khi g