Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Guitar Chord Quiz

Học lập trình Android: code sản phẩm game Guitar Chord Quiz Offline

Học lập trình Android Guitar Chord Quiz - To be able to recognize guitar chords - guitar melodies is a useful skill for every guitar player. Guitar chord quiz game helps you to develop this skill in a fun way. - Guitar chord quiz game is offline game: Listen the guitar chords and melodies carefully then choose the correct answer. - Test your knowledge of music with Guitar chord quiz game: The world of guitar legend from classic songs to new songs, this fun and engaging Guitar quiz game will keep you entertained for hours. - Nhận biết được hợp âm guitar - giai điệu guitar là một kỹ năng hữu ích cho mỗi người chơi guitar. Trò chơi đố vui về hợp âm guitar giúp bạn phát triển kỹ năng này một cách vui vẻ. - Trò chơi đố vui về hợp âm đàn guitar là trò chơi offline: Nghe kỹ các hợp âm và giai điệu đàn guitar sau đó chọn câu trả lời đúng. - Kiểm tra kiến ​​thức âm nhạc của bạn với trò chơi đố vui về hợp âm Guitar: Thế giới huyền thoại guitar từ những bài hát cổ điển đến những bài hát mới, trò