Chuyển đến nội dung chính

Bài 14: Tài liệu tự học Solidity. Mappings và Addresses trong ngôn ngữ lập trình Solidity

Mappings & Addresses

Trong ngôn ngữ lập trình Solidity. Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity


Summary for English Visitermapping (address => uint) favoriteNumber;

function setMyNumber(uint _myNumber) public {
  // Update our `favoriteNumber` mapping to store `_myNumber` under `msg.sender`
  favoriteNumber[msg.sender] = _myNumber;
  // ^ The syntax for storing data in a mapping is just like with arrays
}

function whatIsMyNumber() public view returns (uint) {
  // Retrieve the value stored in the sender's address
  // Will be `0` if the sender hasn't called `setMyNumber` yet
  return favoriteNumber[msg.sender];
}Thank you!

Addresses - Địa chỉ ví

Blockchain Ethereum có các tài khoản, bạn có thể coi nó giống như tài khoản ngân hàng. Một tài khoản có số dư Ether (đơn vị tiền tệ được sử dụng trên chuỗi khối Ethereum) và bạn có thể gửi và nhận các khoản thanh toán bằng Ether đến các tài khoản khác, giống như tài khoản ngân hàng của bạn có thể chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác.

Mỗi tài khoản có một địa chỉ, mà bạn có thể coi đó giống như số tài khoản ngân hàng. Đó là một số nhận dạng duy nhất trỏ đến tài khoản đó và có dạng như sau:

0x0cE446255506E92DF41614C46F1d6df9Cc969169

Chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu địa chỉ ví trong một bài học sau, nhưng bây giờ bạn chỉ cần hiểu rằng một địa chỉ thuộc sở hữu của một người dùng cụ thể (hoặc một hợp đồng thông minh).

Vì vậy, chúng tôi có thể sử dụng nó như một ID duy nhất để sở hữu các zombie trong ví dụ của chúng ta (Hãy ghi nhớ Contract zombie trong bài đọc hiểu số 11 để sử dụng làm ví dụ trong các bài học Xem lại ví dụ đó tại đây). Khi người dùng tạo ra các thây ma mới bằng cách tương tác với ứng dụng, chúng ta sẽ đặt quyền sở hữu các thây ma đó thành địa chỉ Ethereum gọi đến.

Mapping Solidity

Trong các bài trước, chúng ta đã học cấu trúc và mảng. Mapping là một cách khác để lưu trữ dữ liệu có tổ chức trong Solidity.

Việc xác định một ánh xạ trông giống như sau:

// Vi du: Trong mot app tai chinh. Ta lưu tru so du cua mot diachi dang uint
mapping (address => uint) public accountBalance;
// Hoac anh xa usernames voi userId
mapping (uint => string) userIdToName;

Ánh xạ về cơ bản là một kho khóa-giá trị để lưu trữ và tra cứu dữ liệu. Trong ví dụ đầu tiên, khóa là một địa chỉ và giá trị là một uint và trong ví dụ thứ hai, khóa là một uint và giá trị là một chuỗi.

Thực hành luôn cho nhớ lâu bạn nhé

Tạo một mapping có tên là zombieToOwner. Key là một uint (chúng ta sẽ lưu trữ và tra cứu zombie dựa trên id của nó) và giá trị là một địa chỉ. Mapping này chế độ công khai.

Tạo một mapping có tên là ownerZombieCount, trong đó key là địa chỉ và giá trị là một uint.


Nếu bạn chưa biết cách TẠO FILE, COMPILER và DEPLOY thì hãy xem lại trong bài giới thiệu nhé. Có hướng dẫn chi tiết ở đó.


BÀI TIẾP THEO: BÀI SỐ 15

HỌC TỪ ĐẦU: BÀI SỐ 1

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bài giới thiệu: Tự học Solidity. Học lập trình web3. Lập trình Smart Contract các Blockchain

LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của blog này để chia sẻ một cách đơn giản nhất để bạn có thể tự học lập trình web3 Solidity bằng tiếng Việt, tự học online ngôn ngữ lập trình Solidity để Code ra một Smart Contract trên blockchain của ETH. Khoá học này dành cho những lập trình viên Việt Nam nhưng không giỏi đọc các tài liệu bằng tiếng Anh. Đặc biệt, những bài học này sẽ không rườm rà các lý thuyết. Vậy nên những khái niệm như Blockchain là gì, Smart Contract là gì thì mời các bạn tự tra cứu Google :) ĐỐI TƯỢNG PHÙ HỢP Trên cơ sở là bạn cũng đã có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình khác rồi, giờ có nhu cầu học thêm một ngôn ngữ mới. Bạn cần một website học lập trình web3 Solidity một cách hệ thống từ A đến Z và bài bản. Còn nếu bạn là một người mới tinh như trang giấy trắng về code, chưa biết tí gì về lập trình thì xin hãy quay lại đây sau. Hãy học một khoá lập trình căn bản trước nhé. THỰC HÀNH CODE Ở ĐÂU? Trong khoá tự học lập trình web3 Solidity này, chúng ta sử dụng trình soạn thảo online là

Bài 1: Tài liệu tự học Solidity. Contracts & Pragma. Hợp Đồng và phiên bản Pragma

Contracts và  Pragma Trong khoá học online miễn phí Tự học lập trình web3 - Tự học ngôn ngữ lập trình Solidity Những chú ý trước khi bắt đầu khoá học được trình bày tại  bài giới thiệu khoá học Summary for English Visiter pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0; contract HelloWorld { } Thank you! 1. Contract Mã của Solidity được gói gọn trong các hợp đồng Contract. Hợp đồng là khối code cơ bản của các ứng dụng Ethereum - tất cả các biến và hàm đều thuộc một hợp đồng và đây sẽ là điểm khởi đầu của tất cả các dự án.  Một hợp đồng trống có tên HelloWorld sẽ trông như thế này: contract HelloWorld { } 2. Phiên bản Pragma Code solidity phải bắt đầu bằng "version pragma" - một khai báo về phiên bản của trình biên dịch Solidity mà mình sử dụng. Điều này là để ngăn chặn các sự cố với các phiên bản trình biên dịch trong tương lai có thể gây ra lỗi với đoạn code của bạn. Ví dụ muốn biên dịch từ 0.5.0 đến 0.6.0 thì  bạn khai báo trên cùng như sau:  pragma solidity >=0.5.0 <0.6.0;

Tự học chơi đàn Kalimba. Chơi Kalimba bắt đầu từ đâu?

Tự học chơi đàn Kalimba. Chơi Kalimba bắt đầu từ đâu? iOS:  https://apps.apple.com/vn/app/kalimba-app-with-songs-numbers/id6473744011 Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=ss.kalimba.with.numbers.songs Các bạn có thể xem lại bài giới thiệu về đàn Kalimba tại đây Kalimba là một nhạc cụ phổ biến trong giới trẻ hiện nay nhưng không phải ai cũng biết cách tự học kalimba một cách dễ dàng được đúng không? Đừng lo, Kalimba thực sự là một nhạc cụ chơi cực kì cực kì đơn giản mà không hề tốn quá nhiều công sức đâu nè. Guitar Station sẽ hướng dẫn bạn cách tự học chơi đàn Kalimba thật đơn giản nhé! Kalimba chơi phổ biến bằng cách dùng 2 ngón tay cái gảy vào các phím để phát ra thành tiếng. Vậy phải gảy như thế nào mới đúng? Bạn đừng lo, muốn biết gảy như thế nào thì bạn phải biết được thể loại nhạc bạn muốn chơi đã nha. Chơi Kalimba cũng giống các nhạc cụ khác, có 2 dạng chơi:  Đệm hát: vừa đàn vừa hát. Solo: đánh nốt nguyên bài. Kalimba là dạng piano đơn giản nên thường sẽ thiên